Informacja o zmianie regulaminu w zakresie trwania rękojmi

W związku z błędną treścią regulaminu sklepów stacjonarnych New Balance „outlet” w zakresie podanego okresu obowiązywania rękojmi wprowadzającą Konsumentów w błąd, Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Rzeszowie informuje, że wszystkie towary zakupione w punkcie handlowym podlegały i podlegają 24 (dwadzieścia cztery) miesięcznej rękojmi zgodnie z art. 568§1 zd. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), dlatego w tym zakresie poprzednia treść regulaminu (błędnie określająca czas trwania rękojmi na 12 miesięcy) nie obowiązywała i nie obowiązuje w kontaktach z Konsumentami.


 

Do towarów sprzedanych Konsumentom uprzednio (przed zmianą błędnej treści regulaminu) zastosowanie mają postanowienia regulaminu z dnia 14 marca 2019 r., określające prawidłowo czas trwania rękojmi na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na wszystkie sprzedane towary.

Niniejsza informacja będzie dostępna do zapoznania się przez Klientów w sklepach stacjonarnych New Balance „outlet” oraz na stronie internetowej http://tarmax.pl/regulamin przez okres 24 miesięcy, liczonych od dnia 15 marca 2019 r.


 

Tarmax Sp. z o.o. sp. k.